Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Nhựa Tín Mỹ được thành lập: Mục tiêu tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm tạo ưu thế vượt trội cho tính năng các sản phẩm – Để sản phẩm là tối ưu khi đến với quý khách hàng. Với những trang….