QUY TRÌNH KIỂM SOÁT

Để những định hướng, hoạch định của BLĐ cty được triển khai một cách hệ thống, có kiểm soát và tính hiệu quả trong công việc. Công Ty Nhựa Tín Mỹ áp dụng các hệ thống quản lý như: Hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001:2008, hệ thống quản lý 5S.

Các công việc được thực hiện theo một hệ thống có kiểm soát là ưu thế của chúng tôi khi được là nhà cung cấp của Quý khách hàng. Hãy đến với chúng tôi để hiểu đích thực về “ Sự Hài Lòng”